Innhold

Alle som har vannmåler fikk tilsendt avlesningskort eller SMS i uke 50 og 51. Forbruket skulle ha vært lest av så fort du fikk kortet/eller SMS  og senest innen 31.12.2019

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 3-års periode.

Vi minner om at hvis vi ikke mottar ny målerstand, vil kommunen forbeholde seg retten til å stipulere vannforbruket for 2019, og du vil belastes med et ekstragebyr på kr. 927,-.

Hvordan leser jeg av vannmåleren

  • Ta med alle sifrene foran komma også nullene, når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via mobiltelefon eller ved retur av avlesningskort)

Her registrerer du vannmåleravlesningen: Vannmåleravlesning

Elektroniske vannmålere

Alle nye elektroniske vannmålere må fortsatt leses av manuelt

Dessverre må fortsatt alle vannmålere leses av manuelt foreløpig. Kommunen vil skifte en viss mengde vannmålere før vi går over til automatisk avlesning av de nye elektroniske målerne.


Publisert: 12.12.2019 12:30:00
Sist endret: 12.12.2019 12:10