Innhold

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort eller sms i løpet av uke 50 og 51. Forbruket skal leses av så fort du får kortet og senest innen 31.12.2018. 

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

  • Ta med alle sifrene foran komma også nullene, når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via mobiltelefon eller ved retur av avlesningskort).

 

Her registrerer du vannmåleravlesningen: Vannmåleravlesning

 

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 3-års periode.


Publisert: 14.02.2019 08:02:00
Sist endret: 14.12.2018 08:02