Innhold

Nannestad kommune skal legge en 400mm vannledning fra Engelsrudhagen vest til RV.120. Denne vannledningen skal kobles til ny 400mm vannledning som skal legges fra Nannestad kirke til Bahusvegen.  (se vedlagt kartskisse).

Utførende entreprenør er Norbymaskin  og anleggsarbeidene startet i slutten av april 2018. Dette kan føre til en del trafikk med lastebil og gravemaskiner. Sikkerheten rundt anleggsplassene vil bli tatt hensyn til. Begge ledningene er planlagt ferdig i løpet av august 2018.

400 mm vannledning.pdf (kartskisse)

 Legging av vannledning til Engelsrudhagen


Publisert: 03.05.2018 07:55:47
Sist endret: 03.05.2018 07:55