Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Som tidligere annonsert er det hagevanningsrestriksjoner i Nannestad og Ullensaker, og vannverket har ikke kapasitet til å produsere nok vann til fri hagevanning.

Til tross for dette øker vannforbruket og Nannestad kommune har derfor som Ullensaker besluttet å innføre vanningskontroll.

Dette vil i praksis si at personell fra kommunen vil være ute å sjekke om restriksjonene blir overholdt.

Kontrollpersonellet vil bruke merkede kommunale biler, samt selv være uniformert og ha med seg kommunal legitimasjon.

Overtredelser vil bli registert, og ved gjentatte brudd på restriksjonene kan utekraner bli plombert.

En slik plombering vil medføre gebyr for ulovlig hagevanning pålydende kr.1250,- inkl. mva., samt gebyr for plombering av tappekran ved brudd på vanningsforbud pålydende kr. 1154,- inkl.mva.

Sistnevnte gebyr går på timesbasis, minimum 1 time og deretter hver påbegynte time.

Totalt vil gebyrene minimum tilsvare kr.2404,- inkl.mva.

Alle gebyrer er jfr. §15 og §16 i "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus". Satsene er gjeldende satser for 2018.

Forskriften er å finne på www.lovdata.no 

Gjeldende restriksjoner er som følger:

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillat, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt. Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran. 

Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.


Publisert: 08.06.2018 09:41:37
Sist endret: 08.06.2018 09:41