Innhold

Brunt vann kan forekomme som følge av dette bruddet.

Har vannet i springen misfarging, skru på kaldtvannskranen og la vannet renne til misfargingen er borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. Da unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt. Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.


Publisert: 03.10.2017 10:00:49
Sist endret: 03.10.2017 10:00