Vil du være valgmedarbeider ved Stortingsvalget 2017

Stemmestyrer/valgfunksjonærer ved Stortingsvalget 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nannestad kommune trenger stemmestyrer/valgfunksjonærer for å gjennomføre stortingsvalget 2017. Vil du være en av dem?

I Nannestad skal det avholdes to-dagers valg - søndag 10.09. og mandag 11.09.17.     

Stemmestyrene skal bestå av personer som er folkeregisterført i Nannestad. For øvrige valgfunksjonærer er det ikke noe slikt krav. Vi søker etter personer som er samfunnsengasjerte og serviceinnstilte, er mellom 18 og 69 år og som både kan veilede velgere og utføre praktisk arbeid. Alle må delta på opplæring. 

Tre av valgfunksjonærene utgjør stemmestyret. Disse har det formelle ansvaret og administrerer stemmegivningen på stemmestedet. De øvrige valgfunksjonærene tar imot og veileder velgerne, kontrollerer legitimasjon, søker opp velgerne i det elektroniske manntallet og krysser av for avgitt stemme, stempler stemmesedlene og sikrer at velgerne legger sedlene i riktig urne.

Godtgjøring

Stemmestyrene/valgfunksjonærene i valglokalet gis følgende godtgjøring:

  • Søndag: kr. 1.000
  • Mandag: kr. 2.000
  • Obligatorisk opplæring: kr. 500

Leder av stemmestyret godtgjøres i tillegg med kr. 2.000. De øvrige to medlemmene av stemmestyret godtgjøres i tillegg med kr. 1.000.

Leder og medlemmer av stemmestyret gis møtegodtgjøring med kr. 741 pr. dag/kveld for deltakelse på egen opplæringskveld for stemmestyrene, befaring av valglokaler og evalueringsmøte. 

Reduserte åpningstider ved valglokalet medfører reduksjon i godtgjøringen.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i henhold til kommunens gjeldende reglement. Dette gjelder også ved deltakelse på opplæring i forbindelse med valget.

Kjøregodtgjøring gis når reiselengde en veg er minst 3 km. 

Er du interessert, ta kontakt med Aud Ødemark, epost aud.odemark@nannestad.kommune.no , tlf 66105055 alternativt Lillian H. Aasheim epost lillian.helene.aasheim@nannestad.kommune.no


Publisert: 09.03.2017 13:50:59
Sist endret: 09.03.2017 13:50