Innhold

I Nannestad kommune avholdes stortingsvalget søndag 12. og mandag 13. september.

I Nannestad kommune er det 5 valglokaler:

Valglokale

Søndag 12.09.21

Mandag 13.09.21

Preståsen skole

kl. 14-21

kl. 11-21

Maurahallen

kl. 14-21

kl. 11-21

Kringler-Slattum skole

kl. 14-21

kl. 11-21

Eltonåsen skole

kl. 14-21

kl. 11-21

Sandsnesseter grendehus

  •  

kl. 16-21

Valgmedarbeidere har som oppgave å veilede velgere, ta imot stemmer, ivareta smittevern i valglokalet, telle opp stemmer m.m. 

Krav til deg som søker:

  • I utgangspunktet må du møte begge valgdagene (12. og 13.09.21.)
  • Delta på obligatorisk opplæring – torsdag 26. august kl. 18-20 på Nannestad ungdomsskole. De som skal krysse av velgere i elektronisk manntall vil få en egen opplæring samme kveld etter ordinær opplæring.
    Hvis smittesituasjonen skulle tilsi at vi ikke kan gjennomføre opplæring for alle samme kveld, men må dele gruppa i to, er tirsdag 24. august satt opp som reservedato (kl. 18-20 samme sted)
  • Du kan ikke stå på liste for et politisk parti til årets valg
  • Du må være nøyaktig og følge arbeidsbeskrivelser 

Smitteverntiltak – covid-19:
Vi følger egen nasjonal smittevernveileder for valggjennomføring og vil følge opp smittevern i alle ledd. 

Godtgjøring:

Søndag: kr. 1.600

Mandag: kr. 2.200

Obligatorisk opplæring: kr. 550 pr. opplæring. De som skal krysse av velgere i manntallet, gis et tillegg på kr. 150 for utvidet opplæring. 

Vi håper du kan tenke deg å være valgmedarbeider ved årets stortingsvalg.

Om du på nåværende tidspunkt ikke er sikker på om du har anledning til å stille, eller kun har anledning en av dagene, kan du gjerne melde din interesse likevel. 

Enkel søknad og CV kan sendes på e-post til postmottak@nannestad.kommune.no innen 18.05.2021.  


Publisert: 03.05.2021 07:00:00
Sist endret: 03.05.2021 07:06