Innhold

Nannestad kommunen søker kandidater (15-19 år) til ungdomsrådet

Har du lyst til å være med i ungdomsrådet i Nannestad? Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement for ungdom, utforme tilbud og aktiviteter som ungdommen er en del av? Da håper vi at du søker om å få være med i ungdomsrådet.

Send epost til postmottak@nannestad.kommune.no, som merkes ungdomsråd. Her legger du ved en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å delta. Frist for å gjøre dette er 10. oktober. Om du selv ikke er aktuell for rådet, men kjenner ungdom som du mener kan bidra positivt i ungdomsrådet, send gjerne forslag til kandidater.

Om ungdomsrådet

Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år og som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før de fyller 15 år. Er du under 15 år må det leveres skriftlig tillatelse fra dine foreldre som bekrefter at du kan stille som kandidat.

I rådet vil vi ha tilnærmet lik kjønnsfordeling og en bred sammensetning av rådet, som favner både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i kommunen. Minst én av medlemmene skal ha funksjonsnedsettelse og minoritetsungdom bør være representert.

Som sekretær for rådet vil det være en representant fra kulturvirksomheten i kommunen

Her kan du lese mer om reglementet for ungdomsrådet: https://sru.nannestad.kommune.no//api/utvalg/9/moter/1255/behandlinger/1/1

I etterkant av fristen vil en komité gjennomgå kandidatene og velge ut medlemmer til rådet, i tråd med reglementet. Konstituering av nytt ungdomsråd vil skje i løpet av oktober/november.

For spørsmål knyttet til ungdomsrådet, kontakt Hallgeir Garmo på tlf. 99397660 eller mail. Hallgeir.Garmo@nannestad.kommune.no

 

 


Publisert: 23.09.2019 11:59:27
Sist endret: 23.09.2019 11:59