Innhold

Tid og sted for stemmegivning: Valgdagen er mandag 11.09.17. I Nannestad kan du også stemme søndag 10.09.17.

Krets nr og navn Valglokale
Krets 1 Preståsen Preståsen skole
Krets 2 Maura Maura skole
Krets 3 Kringler/Slattum Kringler/Slattum skole
Krets 4 Eltonåsen Eltonåsen skole
Krets 5 Sandsnesseter Sandsnesseter grendehus

 

Åpningstider i valglokalene  
Søndag krets 1 - 4 kl. 16.00 - 21.00
Mandag krets 1 - 4 kl. 11.00 - 21.00
Mandag krets 5 kl. 16.00 - 21.00

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort.

Er du i tvil om hvordan du skal forholde deg, kan du ta kontakt med valgstyret på tlf. 66105051/mob. 97761689. 

Nannestad valgstyre


Publisert: 06.09.2017 12:21:24
Sist endret: 06.09.2017 12:21