Innhold

Sensorene vil gjøre det mulig å ha kontinuerlig kontroll over bakteriemengden på en rekke utvalgte punkter i distribusjonsnettet. Det vil også legges grunnlag for videreutvikling av sensorer som overvåker nivået av toksiner i drikkevannet. Sensorene vil gjøre det mulig å agere raskt dersom man ser at det finnes potensielle patogener eller toksiner i drikkevannet.

-  BiWAS sensorteknologi monitorerer vannkvalitet kontinuerlig og i sanntid med sensorer som er nøyaktige, robuste, små og billige. Sensorene skal detektere et bredt spektrum av biologiske og kjemiske farer og vil gi kommunene betydelig bedre kontroll over drikkevannskvaliteten i distribusjonsnettet. Nå gleder vi oss til å videreutvikle prototypen i samarbeid med kommunene slik at den gir dem så god og verdifull informasjon som mulig, sier Hasse Storebakken, Daglig leder i Aqua Alarm AS og WE Sustain AS.

Nannestad Kommune er eier av prosjektet og ønsker den nye teknologien velkommen.

-  Vi gleder oss til å teste denne teknologien i våre anlegg og er glade for at vi får muligheten til å komme med innspill allerede i utviklingsfasen. På den måten kan vi sikre at teknologien som utvikles er så relevant for kommune-Norge som mulig. Dette er unik teknologi som kan varsle umiddelbart dersom det befinner seg smittsomme organismer i drikkevannet. Teknologien er nødvendig for å kunne sikre at vi unngår nye tilfeller av smittsomme sykdommer som spres gjennom drikkevannet, sier Adel Al-Jumaily, prosjektleder for fremtidig vannforsyning i Nannestad Kommune.

Planlagt prosjektstart er 01.10.2019, og prosjektet er planlagt å vare i tre år.  Eier av prosjektet er Nannestad Kommune, og samarbeidspartnere i prosjektet er WE Sustain AS, Sensovann AS, Universitetet i Sør-Øst Norge, Bærum Kommune, Eidsvoll Kommune og Ski Kommune.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Hasse Storebakken

Tlf: 920 28 460

hs@aquaalarm.net

Adel Al-Jumaily

Tlf: 916 38 885

Adel.Al-Jumaily@nannestad.kommune.no

 

For mer informasjon om teknologien se aquaalarm.no


Publisert: 19.06.2019 16:20:34
Sist endret: 19.06.2019 16:20