Innhold

Det vil i perioden 15. november 2019 til 1. januar 2020 være en fotoutsilling om ravinene i Nannestad og på Østlandet på biblioteket i Nannestad. Sverre Solberg som nylig har gitt ut boka Ravinene Østlandets jungel, viser frem foto fra arbeidet med boka.

I holene og dalene i Nannestad ligger inneklemte og utilgjengelige områder med en artsrikdom og fuglesang som man knapt finner maken til i norsk natur. I disse ravinene finner man en jungel der man får assosiasjoner til tropisk regnskog. Her kan man vade i meterhøye bregner, mens tåkeflak driver mellom trærne. Men også utenfor jungelen, i leirebakkene i det åpne kulturlandskapet finner vi naturbeitemark og slåtteenger med ett rikt biologisk mangfold. Og ikke minst danner disse ravinene ett svært spesielt landskap som karakteriserer Nannestad.  

Nannestad kommune har kartlagt ravinene i kommunen og vi utmerker oss som en viktig ravinekommune både i Norge og internasjonalt.Vi har 47 verdifulle ravinedal lokaliteter som til sammen dekker ca. 17 000 daa areal. Flere av lokalitetene i Nannestad er nærmere omtalt i boka til Solberg, som Nannestad kapellangård naturreservat, de ville og utilgjengelige ravinene ved Slemdalsbekken i Holter, områdene mellom gården Døli, Hylli og plassen Holterhaugen, Romerike landskapsvernområde, slåtteenga Solbakken, og det utvalgte kulturlandskapet Øya – Nordre Eik.  

I boka omtales blant annet flere ravinedaler på Romerike, hvordan raviner er dannet, flora og fauna, kulturlandskapet, de store kjente leirskredene. Nannestad kommunen har støttet bokprosjektet. Mer informasjon om boka er å finne på raviner.no, og er å få kjøpt hos de lokale bokhandlerne.


Publisert: 15.11.2019 13:53:01
Sist endret: 15.11.2019 13:53