Innhold

Hvem kan søke?

Bedrifter som oppfyller følgende kriterier:

  1. Virksomheten må være hardt rammet av smitteverntiltak
  2. Virksomheten må være i overnatting- og serveringsbransjen, sesongbasert eller hatt redusert handel i vinter som følge av forsterkede smitteverntiltak.
  3. Virksomheten må kunne dokumentere omsetningstap relatert til pandemien.

 

Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Virksomheten kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.

Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger.

 

Søknad

Kortfattet søknad senes til: Postmottak@nannestad.kommune.no

Innhold:

  • Søker sitt navn/daglig leder
  • Organisasjonsnummer
  • Navn og adresse til virksomheten
  • Kontonummer
  • Dokumentasjon i henhold til nevnte søknadskriterier

 

Frist: 11.10.2021

Spørsmål?

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til

Navn: Cecilie Bjerkli Stokstad (Rådgiver økonomi og styring)

Mail: cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no


Publisert: 04.10.2021 09:14:00
Sist endret: 04.10.2021 09:38