På Østlandet er det mange som ikke har fått tatt grasslått på grunn av flom og nedbør, og har derfor heller ikke fått spredd husdyrgjødsel i etterkant av slått. Det er fortsatt våte forhold mange steder, og det er behov for å vente på tørrere forhold for å ta slått og påfølgende gjødselspredning.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forlenget frist til 1. oktober for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding, i Innlandet, Oslo og Viken fylker.

Landbruks- og matdepartementet henstiller samtidig om å unngå å spre nær vann, vassdrag og oversvømte arealer for å dempe ytterligere ulempe på vannforekomstene.

Les mer på regjeringen.no


Publisert: 01.09.2023 13:55:57
Sist endret: 02.10.2023 12:12