Innhold

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde er 1. september.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenget fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober. Endringen gjelder i områder som er hardest rammet, herunder Nannestad.

Det er nå viktig å få høstet så stor avling som mulig, og det er fremdeles god plantevekst i ukene framover.

Endringen er fastsatt som en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Les mer om endringens omfang på Landbruks- og matdepartementets nettsider.


Publisert: 03.09.2018 13:39:25
Sist endret: 03.09.2018 13:39