Utlysning av stipender

Har du forslag på kandidater til Ragnhild Hagas stipend til unge, lovende idrettsutøvere eller Nannestad kommunes stipend til lovende utøvere? Send inn din nominasjon innen onsdag, 15.mai!

Nannestad Kultur | Sist oppdatert: 02.05.2024 15:45 | Publisert: 02.05.2024 15:41:07

Volleyballutøver med ball under armen

Volleyballutøver med ball under armen

Nannestad kommune deler årlig ut to stipender på 10 000 kr til unge, lovende utøvere i kommunen. Nå trenger vi nominasjoner til kandidater for 2024.

Utvidet frist for innsending av nominasjoner er onsdag, 15.mai. 

Les mer om begge stipendene her

Priser og utmerkelser

Nannestad kommunes stipend til lovende utøvere

Formålet med stipendet er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.

Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet. Det tildeles ett stipend à kr 10.000,- pr. år. Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av stipendet.

Send nominasjon her!

Ragnhild Hagas stipend til unge, lovende idrettsutøvere

Stipendet skal tildeles en ung, lovende utøver innen alle idretter, både sommer- og vinteridrett, innen- og utendørsidrett, samt handicapidrett. Formålet med stipendet er å stimulere lovende utøvere innenfor idrettsområdet til ytterligere utvikling og interesse. Stipendmottakeren skal være i alderen fra 15-25 år og være bosatt i Nannestad. Stipendet er på kr 10.000,-

Det kan deles ut på grunnlag av enten nominasjon eller søknad fra utøver selv. Alle kan nominere.

En komite bestående av én representant for Nannestad idrettsråd, én representant for oppvekst- og kulturutvalget i kommunen og én representant utpekt av kultursjefen i Nannestad foretar utvelgelsen blant de innkomne forslag/søknader.

Send nominasjon her!