Innhold

Nannestad Kommune skal tildele følgende stipender, og trenger nominasjoner til kandidater:

Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere 2022

Formålet med stipendet er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.
Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet. Det tildeles ett stipend à kr 10.000,- pr. år.

Søknad - Nannestad kommunes stipend til unge, lovende utøvere

Ragnhild Hagas stipend til unge, lovende idrettsutøvere 2022

Stipendet skal tildeles en ung, lovende utøver innen alle idretter, både sommer- og vinteridrett, innen- og utendørsidrett, samt handicapidrett. Formålet med stipendet er å stimulere lovende utøvere innenfor idrettsområdet til ytterligere utvikling og interesse. Stipendmottakeren skal være i alderen fra 15-25 år og være bosatt i Nannestad. Stipendet er på kr 10.000,-

Det kan deles ut på grunnlag av enten nominasjon eller søknad fra utøver selv. Alle kan nominere.

En komite bestående av én representant for Nannestad idrettsråd, én representant for oppvekst- og kulturutvalget i kommunen og én representant utpekt av kultursjefen i Nannestad foretar utvelgelsen blant de innkomne forslag/søknader.

Det kan legges vekt på oppnådde resultater i regionale og nasjonale konkurranser, men like viktig er det å se på hvilket potensiale utøveren kan ha ut fra sitt utgangspunkt.

Søknad - Ragnhild Hagas stipend til unge, lovende idrettsutøvere

 


Publisert: 22.03.2022 12:23:12
Sist endret: 21.04.2022 14:12