Innhold

På dagens frokostmøte, 22.06.2017, ble prisen "Beste Praksis" delt ut til byggesaksavdelingen i kommunen av Bygg21. 

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet med arbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. 

Kommunens byggesaksavdeling har etablert ""Beste Praksis" når de svarer alle byggesøknader innenfor fristen på tre uker etter at søknad er mottatt. Gjennom dialog, gjensidig respekt og en løsningsorientert kultur, blir fristen holdt i alle byggesaker selv om noen kan være uklare eller mangelfullt dokumentert. Byggesaksavdelingen setter standard for andre med gode interne rutiner, god tilgjengelighet og god kommunikasjon og samhandling på tvers av områder. 


Publisert: 22.06.2017 11:15:40
Sist endret: 22.06.2017 11:15