Innhold

Vi trenger innspill fra deg!

Nannestad kommune skal søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd. 

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. I Nannestad er det fortsatt mange områder med mangelfull dekning.

Nannestad kommune vil i 2019 søke om midler til utbygging og bedring av tilbudet om bredbånd.

Målet er full bredbåndsdekning. 

Tilskuddsordningen er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og dernest til oppgradering av eksisterende tilbud.

Etter grunnleggende kartlegging av Dekningsspesialisten, har vi valgt ut 4 områder.:
1. Rustadmoen vest, Rustadvegen mot Sjonken
2. Bjørke (mellom Bjørke kirke og E16)
3. Engervegen - Ukkestad - Øya
4. Hagamoen - Korslund - Grani
Innbyggere, næringsliv og andre som bor eller oppholder seg i nærheten av disse områdene oppfordres til å rapportere inn sin målte dekning hjemme eller på arbeidsplassen.

De aktuelle områdene er markert med rødt på kart. Avgrensningen er ikke helt nøyaktige.

Hastigheten måles ved å bruke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin mobilapp Nettfart. Last ned denne (gratis) og mål hastigheten i nærheten av din ruter to ganger i løpet av noen dager, og helst på ulike tidspunkter (dag og kveld). Meld inn dine måleresultater til kommunen. 

 

Bredbåndsundersøkelse:

Frist for tilbakemelding 31. mai 2019 

Kontaktpersoner som kan gi nærmere informasjon: 

  • Hauk Folke Nilsen (Nannestad kommune) – tlf 971 74 169
  • Kenneth Brødreskift (Dekningsspesialisten AS) – tlf 450 71 791
 Mer om bredbåndsstøtteordningen:

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. 

Akershus Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Midlene blir fordelt til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nkoms siste dekningsundersøkelse. 

Dersom Nannestad kommune blir tildelt tilskuddsmidler, skal valg av utbygger gjøres etter anbud.

Tidsramme 2019 – 2020.

Kommunen har ikke anledning til å stille krav om bestemte tekniske løsninger ved valg av utbyggere. 

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler: 

  • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
  • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging for høyere nedlastingshastighet.
  • Det er krav om lokale bidrag (medfinansiering ved egenandeler fra den enkelte husstand eller bedrift, verdi av f.eks gravedugnad ved grøfting. Nannestad kommunestyre har bevilget midler)
  • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
  • Tilbudet skal om mulig kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av få år.

 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen for bredbåndsstøtte på Nkoms nettsider


Publisert: 26.04.2019 13:16:33
Sist endret: 26.04.2019 13:16