Innhold

Nannestad kommune inviterer til UngNannestad sommer 2021 – en sommerskole for barn og ungdommer.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever fra 1. trinn – 10. trinn bosatt i kommunen (gjelder det trinnet eleven går på i skoleåret 2020/2021). Det blir aktiviteter i 4 uker av årets sommerferie. Målet vårt er at alle barn og ungdom som vil skal få delta på minimum et tilbud i løpet av sommerferien.

Sommerskolen skal være en arena der elever i grunnskolen kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Samtidig skal elevene få mulighet til å få faglig påfyll.

Elever og foresatte vil motta informasjon om kurstilbud og påmelding både som ranselpost, via Transponder og i sosiale medier i løpet av uke 21. Selve påmeldingen til sommerskolen åpner 31. mai kl. 0900.

Følg med på www.ungnannestad.no/sommerskole og UngNannestad sin Facebook side for oppdatert informasjon.

Følg med på www.ungnannestad.no,  og de respektive Facebook sidene for oppdatert informasjon.

Mer detaljert informasjon om sommerskolen


Publisert: 10.05.2021 21:53:25
Sist endret: 26.05.2021 14:08