Er du en engasjert og ønsker å tale ungdommens sak i kommunen?

Vil du komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen?

Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement, tilbud og aktiviteter for ungdom.

Er dette av interesse så håper vi at du søker om å få være med i ungdomsrådet!

Send en epost til postmottak@nannestad.kommune.no som merkes Ungdomsråd. Her legger du ved en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du vil være med. Frist for å gjøre dette er 10. november 2022. Om du selv ikke er aktuell for rådet, men kjenner noen som du mener kan være bra for ungdomsrådet, så send gjerne forslag til kandidater til samme epost.

Om ungdomsrådet

Når medlemmene blir valgt skal de ikke ha fylt 19 år og som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før de fyller 15 år. Er du under 15 år må det leveres skriftlig tillatelse fra dine foresatte som bekrefter at du kan stille som kandidat. I rådet vil vi ha tilnærmet lik kjønnsfordeling og en bred sammensetning av medlemmer, som favner både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i kommunen. Minst én av medlemmene skal ha funksjonsnedsettelse og minoritetsungdom bør være representert.

Som sekretær for rådet er en ansatt fra kulturvirksomheten i kommunen.

Les mer om reglement for ungdomsrådet. 

I etterkant av fristen vil en komitè gjennomgå kandidatene og velge ut medlemmer til rådet, i tråd med reglementet.

Er du fremdeles usikker på hva ungdomsrådet egentlig går ut på? Ta en titt på E-ung.no for mye god informasjon laget for medlemmer av ungdomsrådet!

For spørsmål knyttet til ungdomsrådet, kontakt Karina Hjelme på tlf. 456 17 038 eller på epost karina.hjelme@nannestad.kommune.no


Publisert: 17.10.2022 13:08:05
Sist endret: 19.10.2022 10:50