Innhold

Vi i ungdomsrådet i Nannestad kommune ønsker å få til et samarbeid mellom de eldre og de unge i kommunen og ønsker derfor å invitere til åpent dialogmøte.

På dette møtet vil vi i ungdomsrådet legge frem våre tanker og ideer om en eventuell ressursgruppe for eldre og unge i kommunen. Vi ønsker å skape en ressursgruppe hvor de eldre kan hjelpe de unge, og de unge kan hjelpe de eldre.

Vi i ungdomsrådet vil gjerne ha innspill fra dere!

Vi ønsker derfor å invitere dere til møte den 24. september klokken 18:30 i kommunestyresalen. Vi håper at alle lag, foreninger og enkeltperspner som ønsker å bidra i en slik ressursgruppe stiller på møtet. Det vil bli lett servering.

Karoline Grefstad, Nannestad ungdomsråd.


Publisert: 26.08.2019 07:52:44
Sist endret: 26.08.2019 07:52