Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2024

Sist oppdatert: 20.03.2024 14:07 | Publisert: 20.03.2024 13:18:35

Vann og avløpsbil fra Nannestad kommune

Vann og avløpsbil fra Nannestad kommune

Foto: Iselinn Næss

I uke 14 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg. Det blir brukt SMS-varsling for å varsle om tømming. For å få til en effektiv tømmeordning, blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Varslet blir sendt ut på SMS 1 til 3 uker før tømmedag. 

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS. 

Eier av septiktank plikter å sørge for fremkommelighet og at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.

Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt. 

Gebyr faktureres årlig over termin fakturaene sammen med øvrige eiendomsgebyrer som påhviler eiendommen.

Dette er i samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12.