I uke 15 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg som inngår i årets tømmeroder. I år inngår også anlegg ved fritidseiendommer. Dette er i samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12.

Varsling

Det blir brukt SMS-varsling for å varsle om tømming. Varslet blir sendt ut på SMS 1 til 3 uker før tømmedag. Nytt fra i år er at det vil bli sendt ut kvittering på SMS etter utført tømming.

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS.

Eier av septiktank plikter å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.
Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr faktureres årlig over termin fakturaene med øvrige eiendomsgebyrer som påhviler eiendommen.


Publisert: 30.03.2023 14:07:29
Sist endret: 30.03.2023 14:09