Innhold

Tømmingen starter på eiendommer som tilhører årets tømming i Maura. Deretter fortsettes det i Holter sør, videre langs Åsvegen, så Nannestadvegen og deretter Sandsnesseter. I år er det også tømming på eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren, samt fritidsbebyggelse (eiendommer som har tømming tredje hvert år) i hele kommunen.

Minirenseanlegg faller inn under kommunal slamtømming, og samtlige anlegg i hele kommunen tømmes årlig. 

SMS-varsling

I år tas det i bruk SMS-varsling for å varsle om tømming. For å få til en effektiv tømmeordning, blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Varslet blir sendt ut 1 til 2 uker før tømmedag. Abonnentene som har et registrert mobilnummer vil motta SMS, se mer informasjon om SMS varsling 

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS. 

Dette gjøres i samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12.

Tilgjengelige kumlokk

Eier av septiktank plikter å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.

Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr 

Gebyret faktureres årlig over tre terminer sammen med de øvrige eiendomsgebyrene som påhviler eiendommen.


Publisert: 18.03.2020 20:00:10
Sist endret: 18.03.2020 20:00