Innhold

I uke 17 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg.

Tømmingen starter på eiendommer i Preståsen og Nannestad sentrum som er tilknyttet offentlig avløpsnett, men som fortsatt har septiktank. 

Tømmingen fortsetter deretter fra Homble, Nannestadvegen til gamle kommunehus og Engervegen.

Videre områdene Homledalsvegen, Låkedalsvegen, Åsvegen nordover fra Langerud, Nannestadvegen fra gamle kommunehus.

Videre tømmes Økrigrenda, Vollaugsmoen, Slettmoen, hele Maura området, Kopperudmoen, Stensgård og Vestre Hurdalsveg opp til Sandsnesseter, områdene sydover fra Nordmokorset til Møllerstad mot Preståsen og området Møllerstad – Gardermoen. Videre tømmes det på eiendommer med minirenseanlegg.

Minirenseanlegg faller inn under kommunal slamtømming, og samtlige anlegg i hele kommunen tømmes årlig.

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS.

Eier av septiktank plikter å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.

Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr faktureres årlig over tre terminer med øvrige eiendomsgebyrer som påhviler eiendommen.

Dette er i samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12. 


Publisert: 30.04.2019 14:59:09
Sist endret: 30.04.2019 14:59