Innhold

I uke 18 begynner vi med tømming av septiktanker og minirenseanlegg. 

Tømmingen starter på eiendommer i Maura, Holter og Åsgreina som er tilknyttet offentlig avløpsnett, men som fortsatt har septiktank.

Tømmingen fortsetter i Holter ved grensen mot Gjerdrum. Hele Holter-området skal tømmes,videre nordover langs Åsvegen til vegkryss v/Langerud og Nannestadvegen til Homble med tilliggende sideveger. Videre tømmes det i Sandsnesseter. 

Minirenseanlegg faller inn under kommunal slamtømming, og samtlige anlegg i hele kommunen tømmes årlig. 

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS. 

Eier av septiktank må å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.

Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr faktureres årlig over tre terminer sammen med øvrige eiendomsgebyrer som tilkommer eiendommen.

Dette skjer i  samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12.


Publisert: 26.04.2018 10:23:43
Sist endret: 26.04.2018 10:23