Innhold

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

21. oktober skal 100 000 bøssebærere banke på alle landets dører. Bli med på dugnaden ved å registrere deg som bøssebærer her. 

Les mer om TV-aksjonen 2018 på https://kirkensbymisjon.no/


Publisert: 19.09.2018 07:57:01
Sist endret: 19.09.2018 07:57