Innhold

I Nannestad kommune jobber vi hele tiden for å sikre at drikkevannet, fra våre vannkilder via vannverket og høydebassenger og helt fram til abonnentene. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk, og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

  • Nannestad kommunale vannverk; dekker områdene Stensgård, Maura, Moreppen, Nannestad, nordre del av Holterområdet og Åsgreina.
  • Gimilvann; dekker søndre del av Holterområdet
  • Hurdal kommunale vannverk; dekker Sandsnesseter

Nannestad kommune vil varsle dersom det oppstår uforutsette hendelser og aktivitet på nettet som berører innbyggere f.eks. hvis det er arbeider på ledningsnettet eller ledningsbrudd.

Oppsummert er våre rutiner som følger:

  • Gode tilsynsrutiner av kilde, vannverk og høydebasseng (daglig/ukentlig).
  • Døgnkontinuerlig overvåkning av vakt som får alarmer ved avvik via våre overvåkningssystemer.
  • Prøvetaking hver uke og gode varslingsrutiner.

Publisert: 19.06.2019 13:00:07
Sist endret: 19.06.2019 13:00