Dersom du ønsker rådgiving, kan du ta kontakt med økonomiske rådgivere hos NAV Nannestad  Gjerdrum. For bestilling av time til økonomisk rådgiving kan du ringe, sende sms eller ta kontakt på e-post med:

Økonomisk rådgiving er tilgjengelig for alle innbyggere i Nannestad og Gjerdrum, og er gratis.

Nedenfor følger noen enkle råd og tips.

Undersøk rettighetene dine. Du rådes til å orientere deg med NAV om hvilke økonomiske rettigheter du kan ha. Du finner god oversikt over dette på NAV sine hjemmesider.

 • Boliglån: Søk banken om avdragsfrihet.
 • Skatt (forskuddstrekk): Gjør en enkel skatteberegning på skatteetten sin hjemmeside. Dersom forskuddstrekket er for høyt, kan du endre skattekort.
 • Bidrag: Barnebidrag er beregnet ut fra inntekten din. Dersom du går ned i inntekt kan du vurdere å søke om å få satt ned det månedlige bidraget.
 • Trekk i lønn/ytelser: Du kan ha trekk nedlagt av namsfogden for private kreditorer. Skatteetaten legger ned trekk på vegne av offentlige kreditorer. (Skatt og avgift, krav fra NAV innkreving, og Statens innkrevingssentral). Dersom trekkene er for høye må du ta kontakt med den som har lagt ned trekket. Du må dokumentere inntekter og utgifter. Dette kan gjøre på nett ved hjelp av Bankid.
 • Bostøtte: Bostøtte er en støtteordning fra Husbanken for de med svak økonomi. Se husbankens hjemmeside for inntektsgrenser og søknadskjema.
 • Studielån: Søk om rentefritak og avdragsutsettelse på studielånet på lånekassens hjemmeside.
 • Sjekk om du har forsikringer som kan føre til utbetaling ved arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Sjekk med ditt forsikringsselskap, fagforening og bank. Noen kredittkort og forbrukslån har også en forsikring som dekker ved arbeidsledighet og sykdom.
 • Ved høye medisinutgifter på hvit resept, kan du søke Helfo om refusjon. Skjema for dette finner du på Helfo sine nettsider

Hverdagsøkonomi

 • Planlegg middager og innkjøp for en uke av gangen.  Her kan det være mye å spare for de fleste husholdninger.
 • Kan du redusere strømutgiftene? Har du billigste leverandør og avtale?
 • Kan du redusere forsikringsutgiftene? Ta en ringerunde og hent tilbud fra flere forsikringsselskap. Det kan også være lurt å dele regningen opp i 12 måneder, så slipper du store periodevise utgifter.
 • Opprett en egen regningskonto som du overfører et fast beløp til hver gang du mottar utbetalinger på dagpenger/arbeidsavklaringspenger
 • Dersom du ikke klarer å betale regningene i tide, ta kontakt med kreditor og varsle at betalingen blir forsinket. Gi alltid beskjed om når du kan betale. Flere strømselskaper sender ut månedsfaktura. Må du dele opp en betaling, eller ha en utsettelse kan dette ofte gjøres på nettsiden.
 • Sjekk om du har unødvendige abonnementer som kan sies opp eller endres. (tv, musikk, telefon, aviser, kosttilskudd etc.).
 • Lag et husholdningsbudsjett. Økonomisk rådgiver hos NAV kan hjelpe deg i gang med dette.

Flere råd kan du også finne på NAV sine nettsider.


Publisert: 30.08.2023 09:52:17
Sist endret: 02.10.2023 12:35