Innhold

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Barnehager, skoler og SFO i Nannestad er vurdert å ligge på gult smittevernnivå.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Det er kommuneoverlegen som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen. Vi kan derfor med kort frist få melding om å endre farge til rødt, som betyr strengere smittevernstiltak eller grønt som betyr mildere tiltak.

Foresatte får informasjon direkte fra sin barnehage/skole.

Helsemyndighetene har revidert smitteveilederne for barnehager og skoler. Les dem her.


Publisert: 08.06.2020 16:27:16
Sist endret: 08.06.2020 16:27