Totalforbud mot åpen ild!

Totalforbudet mot åpen ild innføres igjen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Totalforbud mot bruk av åpen ild fra midnatt 3. juli

Skogbrannfaren øker igjen, og både i Sverige, i Nittedal og flere andre steder har brannmannskaper og lokalbefolkning kjempet mot større og mindre skogbranner. ØRB har bidratt med både mannskaper og terrenggående brannbiler for å hjelpe til med slokkearbeidet i Nittedal.

Dramatisk økning

- Skogbrannfaren har økt dramatisk, og det er ikke regn i sikte. Nå innfører vi et totalforbud mot bruk av åpen ild i og nær skog og utmark, sier varabrannsjef og leder i beredskapsavdelingen i ØRB, Terje Valvatne Foss. Han er takknemlig overfor alle innbyggerne som var svært påpasselige med å overholde totalforbudet forrige gang, og håper folk fortsatt er villige til å hjelpe til: - Det er kjærkomment at så mange tar ansvar, sier Foss.
Les mer om skogbrannfare og beredskap her:

Vannmangel

Det er blitt tørrere i terrenget, og skader skader fra forrige tørkeperiode gjør at skogbunnen er ekstra lettantennelig nå. Samtidig har vannstanden i både grunnvann og vassdrag sunket. - Mange bekker og elver er helt tørre, og det er vanskeligere enn vanlig å få tilgang på slokkevann i skogen, sier Foss. Tørken gjør også at kommunene har innført vanningsforbud.

Her gjelder forbudet

Totalforbudet gjelder for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum og Nes. Tillatelser til brenning som allerede er gitt inndras inntil videre.

Forbudet gjelder all åpen ild

Totalforbudet omfatter all aktivitet som gir risiko for skogbrann: bålbrenning, grilling med kull, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, engangsgrill, gassgrill og andre innretninger med åpen ild.

Forbudet gjelder alle steder der vegetasjon kan antennes

Forbudet mot å bruke åpen ild gjelder i og nær skog og utmark. Det gjelder også på tilrettelagte bålplasser, friområder og badeplasser.

Hva er lov?

Som en tommelfingerregel kan vi si at det er greit å grille i egen hage, men vær forsiktig, slik at gnister ikke kan antenne vegetasjon i nærheten. Det er spesielt viktig dersom hagen grenser til skog eller utmark. Husk at du har et stort ansvar når du velger å bruke grill eller åpen ild akkurat nå.

Skogbruksnæring

Det er grunn til å være varsom også under skogsdrift. Forbudet omfatter all aktivitet som kan utgjøre en risiko for skogbrann. Blant annet kan bruk av belter og kjetting skape gnister. Det er derfor viktig å iverksette forholdsregler, slik mange allerede har gjort. Les mer om hva Viken skog og Mjøsen skog har gjort i lenkene under.


Informasjon om brannforebyggende tiltak fra Viken skog finner du her.

Informasjon fra Mjøsen skog finner du her.

Całkowity zakaz grilowania

Z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego lasu Straż Pożarna wprowadziła całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju ognia w naszych gminach.
Zabronione jest używanie stałych ognisk i miejsc do grillowania. Zabronione jest również używanie grilla jednorazowego użytku, urządzeń napędzanych propanem, grilli gazowych, patelni do grillowania i tym podobnych urządzeń.
Obserwuj na bieżąco stronę www.orbrann.no .
Sprawdzaj aktualne informacje Straży Pożarnej regionu Øvre Romerike na Facebooku (Øvre Romerike brann og redning).

 Forbud mot bruk av åpen ild

Forest fire

Any form of open fire or flame is prohibited in woods and fields between April 15. and September 15.

Опасность лесного пожара

Открытый огонь на природе и в лесу запрещён с 15 апреля по 15 сентября. Сообщайте о пожаре по тлф 110.

Waldbrand

Offenes Feuer im Wald und Feld ist in der Zeit Vom 15. April bis 15. September verboten.

Følg med på nett

Vi følger utviklingen i hele distriktet, og vurderer fortløpende om det er grunnlag for å opprettholde et totalforbud. Forbudet gjelder til det oppheves av ØRB. Informasjon finner du på ØRBs nettsider, vår Facebook-side og Twitter-konto.

Hjemmel for forbudet framgår av forskrift om brannforebygging, §3.

(Forsidefoto: Ken Olaf Storaunet, NIBIO)

Skogbrannplakat

Last ned ØRBs skogbrannplakat med informasjon på flere språk her:

 

 


Publisert: 03.07.2018 13:48:45
Sist endret: 03.07.2018 13:48