Innhold

 

Nannestad kommune anket saken til høyesterett fordi vi mente at det riktige var å gi kommunen medhold. Jeg er glad for at Høyesterett var enige med oss i at dette var spørsmål som var viktige og som burde håndteres nettopp av dem. Det er slik jeg tolker at de valgte å la saken bli fremmet og det at de valgte å fremme saken i storkammer.

 

Jeg er også glad for at saken nå synes å være over og at partene kan gå videre.

 

Det er ingen ønsket situasjon å være i rettsak med innbyggere som motpart. Noen ganger er det likevel, av hensyn til resten av fellesskapet, nødvendig. Slik vurderte kommunestyret det i denne saken.

 

Jeg vil takke alle involverte for at vi underveis har hatt en god og saklig tone. Ikke minst er det fint at administrasjonen vår har vært klare på at dette handler om å få medhold i retten, eller ikke. Saken handler altså IKKE om vinnere eller tapere.

Hans Thue, ordfører

Pressemelding og domsavsigelse fra Høyesterett


Publisert: 10.05.2018 11:42:33
Sist endret: 10.05.2018 11:42