Innhold

I forbindelse med kommunestyrets juleavslutning på Kringler gård 14.12.17, ble årets tjenestejubilanter markert med gaver og blomster. 

På bildet vises fra venstre: rådmann Paul Glomsaker, 25 års jubilant Bjørn Røtterud - enhetsleder skatt, 25 års jubilant Jorun Skrivlien - daglig leder SFO ved Eltonåsen skole, 40 års jubilant Monica Heimlund - hjelpepleier miljøtjenesten, ordfører Hans Thue.

I tillegg var det følgende jubilanter, som ikke var tilstede: Kari Anne Rønneseth - konsulent barnevern (25 år), Ann-Kristin Olsen - sykepleier Nannestad sykehjem (25 år), Jorun Kaxrud - helsesøster, Familiens hus (25 år). 


Publisert: 19.12.2017 11:22:43
Sist endret: 19.12.2017 11:22