Innhold

Om ordningen

Pengene skal gå til fritidstiltak som har som mål å oppnå sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.Akershusfond

Akershusfondet består av fylkeskommunale midler. Grunnkapitalen er på ca. 5 millioner kroner, og det kan fra 2018 deles ut inntil kr. 1,2 mill. årligFondet forvaltes i samarbeid med Bærum kommune. Det er oppnevnt et styre som forvalter fondet. Les mer om Akershusfondet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er basert på registrert medlemskap.

Det blir ikke gitt penger til drift av organisasjoner. Det kan gis tilskudd til turer/reiser utenfor fylket når det er nødvendig av hensyn til behovet for tilrettelagte steder/anlegg e.l. Det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket, og at deler av avkastningen skal komme utviklingshemmede barn til gode.

Tildelingskriterier

Retningslinjer for fordeling av midlene er vedtatt av styret i Akershusfondet:

  1. Søkere er kun frivillige organisasjoner som har organisasjonsnummer og som er basert på registrert medlemskap, rapportering, vedtekter ol.
  2. Tiltak/prosjekt skal være fritidstiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.
  3. Fondet skal ikke finansiere drift av organisasjon.
  4. Ved vurdering av søknadene skal det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket.
  5. Tiltak/prosjekt for barn og unge skal prioriteres (jf. testamenterte gaver).
  6. Fondsmidler skal ikke brukes til å dekke kommunens ansvar.

 

 


Publisert: 12.03.2018 10:00:49
Sist endret: 12.03.2018 10:00