Innhold

Tilskuddsordningen er en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Nannestad kommune som har utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.

Formålet med tilskuddsordningen

 • Sikre ansatte arbeid og lønn
 • Forhindre permitteringer
 • Sikre videre drift av bedriften

Hvem kan søke?

Bedrifter som oppfyller følgende kriterier:

 1. Omsetningstap på over 20 % sammenlignet med 2019 (må dokumenteres)
 2. Ekstra kostnader til smittevernstiltak (må dokumenteres)
 3. Bedriften må ha mer enn 1 ansatt (inkl. permitterte)
 4. Ordning gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende og varehandel


Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av året, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Bedriften kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.

Søknad

Kortfattet søknad sendes til: Postmottak@nannestad.kommune.no

Innhold:

 • Søker sitt navn/daglig leder
 • Organisasjonsnummer
 • Navn og adresse til virksomheten
 • Kontonummer
 • Dokumentasjon i henhold til nevnte søknadskriterier
 • For bedrifter som er nyetablert i 2020 leveres gjennomsnittstall for drift pr. måned i 2020.

Frist: 1. mars, tilskuddet utbetales fortløpende

Grunnlag for utbetalinger

Det er 1,6 mill. kroner til fordeling i tilskuddsordningen. Kommunedirektøren har fullmakt til å tildele midlene basert på nevnte kriterier. Det utbetales minimum 20.000 kroner til alle som søker og faller inn under kriteriene, og resterende fordeles etter forventet omsetning for 2020, men slik at ingen mottar mer enn 400.000 kroner. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger.

Spørsmål?

Spørsmål som gjelder tilskuddsordningen kan rettes til:

Cecilie Bjerkli Stokstad (Kst: Stabsleder Økonomi og styring)

E-post: cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no


Publisert: 09.02.2021 12:16:32
Sist endret: 09.02.2021 12:20