Innhold

Viken fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

NB! Ordningen er en videreføring av en tilskuddsordning fra Akershus fylkeskommune, og gjelder for prosjekter i tidligere Akershus.

Tilskudd til lokale møteplasser for frivillighetet

 


Publisert: 18.03.2020 14:08:37
Sist endret: 18.03.2020 14:45