Innhold

Bufdir sin  tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til
utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av
utdanningsløp. Sønadsfristen er 17. desember 2021. 

Både offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike
grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Les mer om ordningen på Bufdir sine nettsider.


Publisert: 25.11.2021 11:17:50
Sist endret: 25.11.2021 12:42