Innhold

Vi oppfordrer alle lag og foreninger i kommunen om å søke tilskudd. Fullstendige retningslinjer for tilskuddene kan leses her. Der finnes også egne elektroniske søknadsskjemaer for tilskuddsordningene.  

For 2019 gjelder følgende søknadsfrister:

Driftstilskudd - idrett 15. mai. Øvrige foreninger 1. april

Driftstilskudd tildeles kun organisasjoner som har aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år. Tilskuddet er øremerket den daglige driften av organisasjonen.  

Nyanskaffelser/vedlikehold - musikk, teater og visuell kunst - 1. april

Det gis tilskudd til nyanskaffelser av anlegg eller instrumenter til bruk for musikk, teater eller visuell kunst, samt til drift/vedlikehold av instrumenter og utstyr til kunst- og kulturformidling.  

Drift/vedlikehold av idrettsanlegg - 15. mai

Tilskudd kan gis til drift og vedlikehold av egne idrettsanlegg (ikke i kommunal eie/drift). 

Aktivitetstilskudd - 15. november

Aktivitetstilskudd kan gis konkrete tiltak som organisasjonene foreslår eller som enkeltpersoner ved særskilte tilfeller kan søke om. Lukkede arrangementer kan påregne mindre tilskudd enn åpne arrangementer. Eksempler på tiltak kan være møter/kurs, konferanser, informasjonskampanjer, stevner, kulturkvelder, arrangementer, utstillinger o.l 


Publisert: 21.03.2019 08:53:43
Sist endret: 21.03.2019 08:53