Innhold

Ønsker du å lage en festival eller utvikle en etablert festival? Da kan du søke tilskudd hos Akershus fylkeskommune til dette.


Akershus fylkeskommune ønsker å skape et inkluderende kulturliv med særlig vekt på en utvikling av festivaler.
Det er muligheter for å søke om midler til en allerede etablert eller en planlagt festival.

Kommuner, andre offentlige og private aktører kan søke.

I arbeidet med å bestemme hvem som skal få tildelt midler legger Akershus fylkeskommune vekt på festivalens kunstneriske kvalitet, at den stimulerer til innovative tiltak, regionale samarbeid og publikumsutvikling.

Støtten gjelder for ett år, og det gis ikke tilskudd til festivaltiltak som er fullført på søknadstidspunktet.

Nisjefestivaler og festivaltiltak som med fokus på og utforsker involvering, deltakelse eller medvirkning i sin tematikk eller arbeidsmetode vil prioriteres. Nisjefestivalene må ha en betydelig egenart i regional sammenheng, i form av kunstnerisk profil eller formidlingsmetoder.

Øvrige kriterier:
1. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.
2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til,
samt et budsjett og en finansieringsplan.
3. Akershus fylkeskommune kan omsøkes inntil femti prosent av de totale kostnadene.
4. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
5. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet
utenfor sitt eget nærområde.

Fristen for å søke er 1.5.17.
 Les mer om muligheten og for søknadskjema.


Publisert: 25.04.2017 15:04:30
Sist endret: 25.04.2017 15:04