Innhold

Hun går fra stillingen som administrerende direktør i for Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Nannestad kommune er glad for å få på plass en dyktig rådmann som kan bistå med å videreutvikle kommunen i en tid der mye er i endring og vi vokser mer enn noen andre norske kommuner. Vi tror Orlund vil fremstå som en tydelig og synlig leder, og en som i god dialog med de ansatte vil utvikle kommunen internt, men også i forhold til innbyggere og næringsliv.

Anita Orlund er født i 1964 og er oppvokst i Nannestad. Hun er utdannet ingeniør og har lang og svært relevant fartstid i offentlig sektor, mest i Skedsmo kommune der hun var ordfører i seks år. Da hun ikke tok gjenvalg, ble hun administrerende direktør for Kunnskapsbyen Lillestrøm, som både er et interkommunalt og privat/offentlig samarbeid.

Jeg er glad for at vi har kunnet gjennomføre en rask og grundig tilsettingsprosess, og for at det er et samlet kommunestyre som ønsker Anita Orlund velkommen i ny stilling som rådmann og til et godt samarbeid. For meg så fremstår dette som et eksempel  på det gode klimaet i politikken i Nannestad og vi gleder oss til at hun tar fatt i september.

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723


Publisert: 19.06.2018 22:11:57
Sist endret: 19.06.2018 22:11