Innhold

Vi viser til regjeringens pressekonferanse i dag kl 1600 vedr. endringer i tiltak knyttet til koronasituasjonen.

Nannestad kommune kommer til å følge nasjonale myndigheters planer om en gradvis åpning av samfunnet.

Vi vil åpne våre barnehager den 20. april, og skole og SFO for 1. – 4. trinn vil åpnes 27. april.

Vi vil de nærmeste dagene avvente føringer fra myndighetene når det gjelder den praktiske gjennomføringen av åpningen, og vil informere om dette fortløpende.

Kriseledelsen i kommunen videreføres, og vi vil følge utviklingen av tiltakene nøye.

 

Hans Thue                                                                  Anita Orlund

Ordfører                                                                     rådmann


Publisert: 07.04.2020 19:14:17
Sist endret: 07.04.2020 19:14