Innhold

Nannestad kommune følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes.

Har du spørsmål om korona, kan du forsøke å finne informasjon på våre nettsiderhelsenorge.no eller FHI

"Luftveisklinikker" (teststasjoner)

Det er opprettet 3 luftveisklinikker i Nannestad som er lokalisert til legekontorene i Maura, Nannestad og Holter. Luftveisklinikkene tilbyr kommunens innbyggere undersøkelse og testing for covid-19 på indikasjon.

Hvem bør testes?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på Covid -19 testes.

Med symptomer menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer, feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt Covid-19.

Mistenker du at du er smittet?

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus er det din fastlege du skal ringe til, evt. legevakt dersom det ikke kan vente til fastlegens åpningstid.

Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

Du kan se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no (gå til "Min helse") så snart prøven er analysert. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.


Publisert: 07.07.2020 13:09:39
Sist endret: 28.07.2020 16:05