Velkommen til temadag/kveld om kompostering av fast husdyrgjødsel


Gårdbrukere med produksjonsdyr og hest inviteres til temadag/kveld. Det
vil bli fokus på kompostering av husdyrtalle, fôrrester, hestegjødsel og annet
organisk avfall. Det vil bli informasjon om hvordan vi kan omdanne husdyrgjødsel
til god kompost og ulike metoder og praktiske løsninger.


Det vil bli arrangert en temakveld i Lillestrøm 16. mars, og en temadag i
Ullensaker 22. mars.

Les hele invitasjonen for program og påmelding innen 14. mars. 


Publisert: 03.03.2023 16:16:13
Sist endret: 16.03.2023 07:44