På onsdagskveldene er svømmehallen åpen fra 16:00 til 20:00. Opplæringsbassenget åpner 16.30 og bassengene stenger 30 minutter før svømmehallen stenger.  

Det var Kommunestyret som vedtok i budsjettet at svømmehallen skal tilby gratis inngang for en voksen i følge med inntil to barn under 12 år. 

- Jeg er utrolig glad for at vi hver onsdag fra februar og ut mai tilbyr et gratis tilbud for en voksen i følge med inntil 2 barn under 12 år. Skolen gjør i dag en fantastisk jobb med å lære elever å svømme, men vi vet at alle kan bi bedre. Drukningsstatistikken er dessverre høy – en ulykke, er en for mye. Dette er også et viktig lavterskel tilbud, og vi håper at dette i tillegg til å gi ferdigheter blant små og store, også åpner for en enda større bruk av vår fantastiske svømmehall, sier ordfører Christian Bendz.

Dette tilbudet skal vare fra februar til mai.


Publisert: 29.01.2024 10:45:53
Sist endret: 09.02.2024 07:53