Innhold

Nannestad kommune har nærmest rekordlav ledighet med 1,4% for mai 2019. Den lave ledigheten gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet.

NAV Nannestad har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier NAV leder i Nannestad kommune,  Monica Newman . De ansatte ved vårt kontor gjør en fantastisk jobb for å finne gode tiltak for alle våre innbyggere som av ulike årsaker havner utenfor ordinært arbeidsliv. Vårt kontor bistår både med digital kontakt og med tett indviduell oppfølging til de som trenger det.

Vi har særlig tro på at våre jobbspesialister og vårt samarbeid med rus og psykisk helsetjeneste (Nannestad kommune), ARA og PDS på Øvre Romerike gir resultaterer.  Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,1 prosent helt ledige.

Hovedtall om arbeidsmarkedet - Akershus 2019 - Grafisk bilde Akershus 2019


Publisert: 04.06.2019 12:29:38
Sist endret: 04.06.2019 12:29