Det er opprettet en gratis regional rådgivingstelefon for «Energitilskuddsordningen». Dette er regjeringens strømmstøtteordning for bedrifter hvor strømutgiftene har blitt et problem.  Tilskuddsordningen er administrert av Enova. Ordningen er nå lyst ut. 

  • Les mer og søk her
  • NB! Søknadsfrist er allerede 11. desember. Fristen er kort, og det er mange krav til søknaden.

Tilbyr råd til søknaden

Vi ønsker at flest mulig av bedriftene i vår region får muligheter til å søke. Derfor har vi inngått en avtale med Westbye Regnskap og Råd AS om rådgivingstjenester til aktuelle bedrifter. De har satt seg inn i ordningen, og svarer gjerne på spørsmål fra bedrifter. I tillegg kan de hjelpe til med selve søknaden, og er autorisert til å utføre pålagt kontroll av denne. Kommunene og Etablerertjenesten er ikke juridisk eller økonomisk ansvarlig for rådene som gis. Rådene gis etter beste evne. Andre regnskapsførere kan også ringe.

  • Kontaktperson: rådgiver Tom Kristiansen i Westbye i Regnskap og Råd AS
  • Telefon: 907 10 607
  • Når kan du ringe? Mellom kl. 8:00 – 16:00 i tiden fram til søknadsfrist

Tilbudet er finansiert av Etablerertjenesten for Øvre Romerike i samarbeid med bl.a. Business Jessheim og Viken Fylkeskommune.


Publisert: 01.12.2022 13:08:15
Sist endret: 01.12.2022 13:11