Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende etter mottatte søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Søknadsfrist er 16. november klokken 13:00.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. 

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.


Publisert: 21.10.2022 08:58:43
Sist endret: 29.11.2022 13:08