Kommunestyret vedtok 2. november å innføre disse strømsparetiltakene i kommunen vår:

  1. LED-armaturer – Det omprioriteres innenfor investeringsbudsjett 2023 for å skifte til nye armaturer. 
  2. Justering av brukstid på ventilasjonsanlegg og temperaturjustering – Temperaturen senkes til 19 grader på alle formålsbygg med unntak av sykehjemmet og helsestasjonen.
  3. Varmekabler uteområder – Alle varmekabler på uteområdene skrus av i en prøveperiode førstkommende vintersesong. Enkelte formålsbygg beholder nødvendig varmekabler på for å sikre trygg drift.
  4. Gatelys – Gatelys langs kommunale veier skrus av i tidsrommet 23.30-05.00

 

Det er sikkert flere som har merket seg dette,  særlig det siste tiltaket. Vi vet at noen er ute og ferdes langs kommunale veier også mellom kl.23.30 og 05.00. Vi håper dette ikke påvirker for mye.  

Vi ønsker å takke for tålmodighet og støtte for de sparetiltakene kommunen har iverksatt.  


Publisert: 05.12.2022 12:27:33
Sist endret: 05.12.2022 12:27