Innhold

Nannestad og seks andre kommuner i Viken (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Ullensaker og Lunner) har gått sammen om Støttepilar, et veiledningsteam som skal hjelpe fosterfamilier og forhindre at barn og unge må flytte. 

1. januar ble flere av de oppgavene staten har hatt ført over til kommunene. Det betyr blant annet at kommunene får mer faglig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjemmene. Derfor har læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune startet opp et veiledningsteam som skal være der for alle barnevernstjenestene i disse kommunene.

Les mer om prosjektet på Fontene sine nettsider

Fakta om Støttepilar 

  • Dette er et av to prosjekter læringsnettverket har jobbet med for å imøtekomme nye oppgaver knyttet til barnevernsreformen.
  • Prosjektet har vært, og er fortsatt delfinansiert av statsforvalteren.
  • Målet er å unngå utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, og å gi fosterforeldre best mulige forutsetninger for å lykkes med oppgaven med å gi fosterbarnet trygge, gode og stabile oppvekstvilkår så lenge plasseringen varer.
  • Det skal også bidra til oppbygging av spisskompetanse rundt fosterhjemsarbeid hos den kommunale barnevernstjenesten.

Støttepilar - nyhetsbrev

Kilde: Grethe Findal/Fontene.no


Publisert: 21.01.2022 10:08:00
Sist endret: 21.01.2022 10:15