Innhold

Det er anledning til å forhåndsstemme ved servicekontoret i kommunehuset fra og med torsdag 10.08.17 til og med fredag 08.09.17 kl 15.00.

Forhåndsstemmer mottas i tidsrommet:

Mandag - fredag  kl 09.00 - 15.00
Tirsdag 05.09.17 kl 09.00 - 20.00
Torsdag 07.09.17 kl 09.00 - 20.00

Forhåndsstemmegivning ved Nannestad sykehjem torsdag 31.08.17 kl 09.30 - 12.30.

Forhåndsstemmegivning ved Nannestad videregående skole 05.09.17 kl. 10.00 - 13.00.

Hvis du skal forhåndsstemme, ta med valgkort du har fått i posten samt legitimasjon med bilde. Har du ikke mottatt valgkort, kan valgkort skrives ut på stemmestedet mot fremvisning av legitimasjon. 

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være valgstyret i hende senest tirsdag 05.09.17. Skriftlig søknad til Nannestad kommune, Valgstyret, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller på tlf 66105051. 

Valgstyret 


Publisert: 08.08.2017 14:01:21
Sist endret: 08.08.2017 14:01